Informații furnizate de Comisia Europeană și de statele membre cu privire la conținutul Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulațiia cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului UE nr. 1024/2012 (articolul 21)

- Citește text

Situatia veniturilor salariale ale personalului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău la data de 31.03.2019

- Lista funcțiilor publice
- Lista funcțiilor contractuale

Situatia veniturilor salariale ale personalului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău la data de 30.09.2018

- Lista funcțiilor publice
- Lista funcțiilor contractuale

Situatia veniturilor salariale ale personalului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău la data de 30.03.2018

- Lista funcțiilor publice
- Lista funcțiilor contractuale

Situatia veniturilor salariale ale personalului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău la data de 30.09.2017

- Lista funcțiilor publice
- Lista funcțiilor contractuale


Declaraţii de avere şi interese #DJEP (apasa aici)Raport referitor la organizarea si desfasurarea activitatii de primire, evidenta, examinare si solutionare a petitiilor, precum si de primire a cetatenilor in audienta in 2016
Vizualizare anunt

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2018
Vizualizare anunt
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2017
Vizualizare anunt
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016
Vizualizare anunt


Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Descărcare documentBugetul de venituri şi cheluirli pe anul 2016 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Vizulizare documentVă facem cunoscut că in Monitorul Oficial, Partea I, nr.15 din 6 ianuarie 2017 a fost publicată Legea nr. 1-2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Actul normativ sus-menţionat aintrat in vigoare la data de 1 februarie 2017; astfel, începând cu această dată sunt abrogate taxele aferente următoarelor servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile:


Nr. crt. Taxa eliminată Serviciul prestat
1 Taxa extrajudiciară de timbru in valoare de 5 lei Eliberarea certificatelor de atestare a domiciuliului şi a cetăţeniei române
Eliberarea copiei de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
Eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români
Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
Eliberarea cărţii de identitate provizorii
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
2 Taxa extrajudiciară de timbru in valoare de 15 lei Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
3 Taxa consulară in valoare de 22 lei Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române
4 Taxa consulară in valoare de 35 lei Identificarea unei persoane pe teritoriul României

Nr. vizualizari:page counter